pravek
pravek
pravek

Pravěcí lidé žili v menších tlupách, jejichž členové se mezi sebou uměli dorozumět. Což jim přišlo vhod při lovu zvířat. Postupem času se malé skupiny společně žijících lidí rozrostly až na 100 členů. Takže kromě menších zvířat zvládli společně ulovit i mamuta. Dovedli používat oheň, vyrábět jednoduché oděvy z kožešiny, pasti na zvířata, oštěpy k lovu a různé jednoduché nástroje z pazourku (ostrého kamene) nebo kostí. Pravěcí lidé věřili v nadpřirozeno, vysvětlovali si tak jevy, kterým nerozuměli. Zpočátku hodně cestovali a  objevovali, později začali bydlet v jeskyních nebo jednoduchých příbytcích ze dřeva a kůže.

Jeskyně Altamira

Kantábrie ve Španělsku ukrývá nejkrásnější barevné skalní malby a kresby na světě. Výjevy zachycují například bizony v různých pozicích, koně, laně, divoká prasata, ale také symboly a  otisky dlaní. Autoři využili tvar jeskyní, čímž jejich malby získávaly trojrozměrný charakter.

Jeskynní malby v Lascaux

Byly objeveny roku 1940 v oblasti Dordogne ve Francii. Jedná se přibližně o dva tisíce výjevů savců - bizonů, jelenů, koní a dokonce nosorožců. Barevnost je méně rozmanitá, ale autoři věnovali pozornost anatomickým detailům a zvířata jsou snadno rozpoznatelná.

Věstonická Venuše

Keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu a datovaná do období 29 000 – 25 000 let př. n. l. Měří jen 17 cm. Znázorňuje kult ženy jako matky a plodnosti. Má předimenzované ženské znaky. Tato figurka je nejstarší známou keramickou soškou na světě.