roman
roman
roman

Byla to doba rytířů, křížových výprav a králů, vzniku měst. Díky novým vynálezům dopravních prostředků (železný pluh, dřevěný koňský chomout, železné podkovy atd.) se dařilo rychleji a snáze obdělávat půdu a obchodovat. Půdu obdělávali vazalové na půdě šlechticů nebo jiných vysoce postavených lidí (feudálů). Název románský má proto, že vychází z římského umění a rozvíjí se na místech, kde se říše římská rozpínala, včetně území kde žili Germánové a jiné kmeny. Tehdejší umělecká tvorba probíhala kolem klášterů, které byly centry vzdělanosti a také bohatství. Kostely zdobily tkané a vyšívané tapiserie, sochy, nástěnné malby, barevná skla, ručně psané neboli iluminované obrázkové knihy a další. Takže největším objednavatelem umění byla církev. V tvorbě byl kladen důraz na řemeslnou dokonalost. Originalita a tvůrčí přístup nebyly tolik ceněny, proto ani neznáme jména autorů. Stavěly se hlavně hrady/pevnosti a kostely, jejichž hlavními typy byly bazilika a rotunda. Sochy byly většinou součástí architektury, například zdobení vstupu, sloupů zdí atd.

Ďáblova bible

Největší ručně psaná kniha na světa. Vznikla pravděpodobně počátkem 13. století v Podlažickém klášteře u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky Codex gigas nebo jako Ďáblova bible podle výjimečného vyobrazení ďábla. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi „knihovnu v jediné knize“. Skládá se z 320 pergamenových listů svázaných v dřevěných deskách potažených světlou kůží s kovovým zdobením. Rozměr desek je 920×505×220 mm. Z českých zemí byla během války ukradena Švédy, kteří ji mají dodnes.

Rotunda svaté Kateřiny

Stojí v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Je jednou z mnoha rotund postavených v raném středověku na území Moravy a Čech. Malých rotund je spousta, ale tahle upoutá pozornost zachovalými nástěnnými malbami z roku 1134. Tyto malby jsou dále výjimečné svým obsahem, protože se nejedná o náboženské motivy, ale jsou zaměřeny na historii státu a Přemyslovců.

Tapiserie z Bayeux

Vyšívaná tkanina dlouhá 68,38 m a široká 52 cm. Říká se jí tapiserie pro její rozměry, ale podle definice techniky je to výšivka. Námětem jsou události vedoucí k dobytí Anglie Normany roku 1066 a invaze samotná. Tapisérie je opatřena nápisy v latině. V současné době je vystavena v muzeu v Bayeux ve Francii.